Het is mijn hele leven onderhuids blijven steken en plots door persoonlijke omstandigheden kreeg ik de kans om op mijn 50ste de draad terug op te pakken en ben ik  herbegonnen aan de kunstacademie van Poperinge (2000-2005) in de richting tekenen waar ik na 3 jaar enkel tekenen de optie ' Vrije grafiek' erbij heb genomen.

Dat is mij daar zogoed bevallen dat ik daarna nog, kort, gepasseerd ben in de academies van Kortrijk(2005-2006) en Gent(2006-2007).

Maar het is vooral in mijn eigen atelier dat ik tot ontplooiing ben gekomen omdat ik een nogal eigen manier heb om aan grafische kunst te doen en vooral op mijn gevoel werk.

In mijn eigen atelier, waar ik elke dag bezig ben, werk ik zoveel als mogelijk 'Niet-Toxisch' , maar ikzelf hou het liever op ' minder- toxisch, omdat ik dat belangrijk vind en het heeft dan ook heel wat voordelen voor zowel mij als kunstenaar als voor mijn omgeving, maar het " niet-toxische" mag zeker niet meespelen voor het bereieken van het eindresultaat.

Het liefste maak ik grafische kunst met gebruikmaking van traditionele technieken, maar dan met hedendaagse materialen, omdat alleen het werken met grafische technieken mij in staat stelt om tenvolle gebruik te maken van de coöordinatie tussen het mentale en het fysieke.

Ik vind het bijvoorbeeld ook zeer belangrijk dat de echte ' métier' v/h etsen behouden blijft nu we in een tijd leven dat er allerhande ' propere' technieken op de markt worden gegooid en dit onder de dekmantel ’Niet-toxische grafiek’.

Het technische luik is voor mij dan ook heel belangrijk en krijgt dan ook veel aandacht omdat ik graag bezig ben met het zoeken naar nieuwe manieren om b.v. een ets te maken met de traditionele technieken in combinatie met moderne technieken en hedendaagse materialen en ieder werk is dan ook het constant aftasten v/d grenzen van wat er technisch mogelijk is.

Maar het eigenlijke doel blijft, de techniek gewoon overstijgen en deze uiteindelijk enkel te zien en te gebruiken als een hulpmiddel .

Daar volgens mij niet enkel het eindresultaat maar ook ' het parcours' dat het werk aflegd tijdens zijn verschillende fases belangrijk is, hecht ik daar dan ook heel veel belang aan en word bij elk nieuw werk een nieuwe route uitgezocht en juist die ' beperkingen ' die de techniciteit v/h medium stelt zijn een uitdaging om toch tot een bevredigend resultaat te kunnen komen.

Het vinden van het juiste evenwicht tussen bijvoorbeeld het wit v/h papier en het zwart v/d inkt is een hele uitdaging maar ook het werken in kleur is zeer interessant maar vergt veel inzet en ' savoir faire' en is heel arbeidsintensief door de meerdere platen die nodig zijn voor één werk.

Mijn onderwerpen zijn niet vastomlijnd maar ik kijk met veel interesse naar alle dingen die tastbaar zijn door hun samenstelling, hun materiaal, de textuur, de uitstraling, de vorm, ...en mijn camera is dan ook mijn trouwe bondgenoot.

Voor een nieuw werk vertrek ik veelal van een zelfgemaakt digitaal bestand, meestal een bestand dat komt uit een bestand door het lichtjes te manipuleren maar het eindresultaat is nooit een copy daarvan, en ik weet vooraf dan ook nooit waar ik zal uitkomen, tijdens het bezig zijn stelt het werk mij een vraag en daarop probeer ik dan een antwoord te vinden, hetwelke ik dan terug ' hertaal' en dit dan via de ' drukplaat' (zink,hout,pvc…) een ets, houtsnede, lino, monotype,… en door het combineren van kleuren en ook soms met andere media omzet naar een eindresultaat, op papier of canvas.

Vandaele gilbert

(Atelier_Grafiek_VéGé)